Få tilgang til vår digitale avis

Vil du ha gratis tilgang til Barneavisa?Registrer deg i dag, og få tilgang

Du får tilsendt lenken på e-post og kan logge inn for å få tilgang. I den digitale utgaven av nettavisa, så får du interessant og nyttig lesestoff for barn og unge, med nyheter, quiz, kule videoer med tips & triks, viktig informasjon om livet, helse og samfunnet generelt – alt forklart på en enkel måte.