Mobber du – eller blir du mobbet?

Disse punktene fra Medietilsynet og Slettmeg.no er nyttige for alle som er nødt til å takle nettmobbing, og ikke minst noen tankevekkere til de som mobber.

Her får du mer informasjon om disse temaene:

 1. Få kunnskap
 2. Spredning
 3. Kritisk sans
 4. Utrygghet og ensomhet
 5. Bevis
 6. “Bare delte”
 7. Ulovlig
 8. Ikke svar
 9. Vær en venn
 10. Dårlig oppførsel blir dokumentert
 11. Hjelpetjenester

1. Få kunnskap

Vet du hva nettmobbing er? Det er lettere å unngå mobbing når du vet at hva det faktisk er. Mye kan være mobbing, men nettmobbing handler om å bli holdt utenfor, kalle opp andre, true, trakassere og krenke.

2. Spredning

At mange kan se det som legges ut på nett er ekstra vanskelig for den som blir mobbet. Når man har lagt ut eller delt noe på nett skal man tenke at det aldri kan tas tilbake, fordi er det først på nett spres det fort.

3. Kritisk sans

Er du i tvil? Bra! Det betyr at du tenker kritisk. Ville du sagt det samme ansikt til ansikt eller i skolegården? Da er det innafor – stå for det du legger ut!

4. Utrygghet og ensomhet

Vet du hvorfor mobbing er så alvorlig? Mobbing fører til utrygghet. Mange får problemer med å stole på andre, de blir ensomme, redde og innesluttede. Konsekvensen av mobbing kan bli så alvorlig for de som opplever det at de velger å skade seg selv.

5. Bevis

Hvis du blir trakassert, uthengt, ekskludert eller liknende på nett, så ta vare på bevis, for eksempel ved å ta screen-shots. Fortell og vis det til noen du stoler på eller politiet.

6. “Bare delte”

Deler du “morsomme” ting som andre har postet uten å tenke deg om? Ikke gjør det. Når du videresender, kommenterer, liker noe som er ment for å såre eller erte så er du med på mobbingen.

7. Ulovlig

Å true eller trakassere, på nett eller i annen form, er å bryte norsk lov, og bør meldes til politiet. Ikke tenk at det ikke er alvorlig nok – politiet vil hjelpe og veilede deg.

8. Ikke svar

Opplever du at noen oppfører seg dårlig mot deg på nett? Ikke svar. Blokkér og rapporter! De fleste tjenester har en blokkerings- og rapporteringsknapp eller kontaktinformasjon.

9. Vær en venn

Mobbing på nett skjer ofte bak ryggen til den som mobbes i lukkede grupper eller lignende. Det samme gjelder ved utfrysning. Her har vi alle et ansvar! Ser du noen rundt deg som har det vondt på grunn av mobbing? Si fra! Snakk med dem og vær til hjelp.

10. Dårlig oppførsel blir dokumentert

Dårlig oppførsel på nett er kanskje den dårligste jobbsøknaden du kan ha. Hvis det du har sagt og gjort ligger i åpne kanaler så er det bare et Google-søk av en fremtidig arbeidsgiver, her kan det kanskje komme frem at det er du som har gjort det. Ingen vil ansette eller være med en mobber.

Hjelpetjenester

Har du noen å snakke med? Er du usikker? Ikke vær redd for å søke hjelp.

Det finnes alltid noen som kan og vil snakke med deg, hvis du er den som er utsatt for noe, eller om du er den som utsetter andre for problemer.

Kilde: NTBinfo – Til ungdommen – ti tips for å takle nettmobbing